طراحی نمای کلاسیک

یکی از انواع نما در کشور ما نیز به وفور وجود دارد، نما کلاسیک میباشد، نما کلاسیک با فرهنگ ایرانی سازگاری بیشتری دارد و اکثر مردم ترجیح میدهند تا از این نوع نما استفاده کنند.